Είδη κήπου - Εξυπηρέτηση

Είσοδος

Χλοοκοπτικα Facebook

Κλικ για μετάβαση στο  Κανάλι BlueDot
Σ υ ν τ ή ρ η σ η   T r i m m e r

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ SYNCRAPOND

Αντλία Syncrapond 0.5

Αντλία Syncrapond 0.5 Κήπου

Αντλία Συντριβανιού για Λιμνούλες Syncrapond 0.5
 
 
8 W με τριπολικό καλώδιο 10μ.
 
L/H: 700
Μ.Υ. (εκ.): 120
Περιλαμβάνει 4 ακροφύσια
Το Κιβώτιο 8 τμχ.
Στην Λιανική τιμή του είδους αυτού περιλαμβάνεται και φόρος ανακύκλωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Αντλία Syncrapond 1.5

Αντλία Συντριβανιού Syncrapond 1.5

Αντλία για Λιμνούλες και Συντριβάνια Syncrapond 1.5
 
 
23 W με τριπολικό καλώδιο 10 μ.
L/H: 1350
Μ.Υ. (εκ.): 180
Περιλαμβάνει 3 Ακροφύσια
Το Κιβώτιο περιέχει 8 τμχ.
Στην Λιανική τιμή του είδους αυτού περιλαμβάνεται και φόρος ανακύκλωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Αντλία Syncrapond 2.5

Αντλία Syncrapond 2.5 για το Κήπο

Αντλία Συντριβανιού Syncrapond 2.5 40 W με τριπολικό καλώδιο 10μ.
L/H: 2400
Μ.Υ. (εκ.): 240
Περιλαμβάνει 3 ακροφύσια
Το κιβώτιο περιέχει 8 τμχ.
Στην Λιανική τιμή του είδους αυτού περιλαμβάνεται και φόρος ανακύκλωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Αντλία Syncrapond 3.5

Αντλία Κήπου Syncrapond 3.5

Αντλία Syncrapond 3.5 για συντριβάνια και λιμνούλες
 
 
Αντλία 65 W με τριπολικό καλώδιο 10μ.
L/H: 2500
Μ.Υ. (εκ.): 370
Περιλαμβάνει 6 ακροφύσια
Το κιβώτιο περιέχει 6 τμχ.
Στην Λιανική τιμή του είδους αυτού περιλαμβάνεται και φόρος ανακύκλωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Αντλία Syncrapond 5.0

Αντλία για συντριβάνια και λιμνούλες

L/H: 5000
Μ.Υ. (εκ.): 380
Περλαμβάνει 6 ακροφύσια
Το κιβώτιο 6 τμχ.
Στην Λιανική τιμή του είδους αυτού περιλαμβάνεται και φόρος ανακύκλωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία