Είδη κήπου - Εξυπηρέτηση

Είσοδος

Χλοοκοπτικα Facebook

Κλικ για μετάβαση στο  Κανάλι BlueDot
Σ υ ν τ ή ρ η σ η   T r i m m e r

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ PRO, XP, COMBI

Ταχυσύνδεσμος 1/2" XP

Ταχυσύνδεσμος 1/2" XP

Ταχυσύνδεσμος 1/2" XP
Κουτί 100 τμχ.
Κιβώτιο 400 τμχ.

Ταχυσύνδεσμος 3/4"

Ταχυσύνδεσμος 3/4" Pro, κηπου

Ταχυσύνδεσμος 3/4" Pro
Κουτί 100 τμχ.
Κιβώτιο 400 τμχ.

Ταχυσύνδεσμος 1/2" Pro

Ταχυσύνδεσμος 1/2" Pro, Κήπου

Ταχυσύνδεσμος 1/2" Pro
Κουτί 100 τμχ.
Κιβώτιο 600 τμχ.

Ταχυσύνδεσμος Combi

Ταχυσύνδεσμος Combi

Ταχυσύνδεσμος Combi για λάστιχα 1/2", 5/8", 3/4" σε κάρτα
Κουτί 24 τμχ.
Κιβωτιο 144 τμχ.

Συνδετήρας Λάστιχου Combi

Συνδετήρας Λάστχου Combi

Συνδετήρας λάστιχου Combi (λάστιχα 1/2", 5/8", 3/4"), σε κάρτα
Κουτί 24 τμχ.
Κιβωτιο 144 τμχ.