Είδη κήπου - Εξυπηρέτηση

Είσοδος

Χλοοκοπτικα Facebook

Κλικ για μετάβαση στο  Κανάλι BlueDot
Σ υ ν τ ή ρ η σ η   T r i m m e r

ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ

Τσεκούρι 600 γρ.

Τσεκούρι  Κήπου

Τσεκούρι  Coval 600 γρ. 36X15

Τσεκούρι 1000 γρ.

τσεκούρι

Τσεκούρι Coval 1000γρ. με σχίστη διαστάσεων 43Χ15

Τσεκούρι 1600 γρ.

Εργαλεία Κήπου Τσεκούρι

Τσεοκύρι Coval 1600γρ. 80Χ20

Τσεκούρι 2000γρ.

Τσεκούρι 2000γρ.

Τσεκούρι Coval 2000γρ. διαστάσεων 80Χ20.